Paradox

i spåret av varför svävar en paradox
att ting kan existera...
där och där och där...
förändringarna skapar och gör...
eller hellre... var... är... ska
kanske också vara
fast det vi vet...
vi vet, vi vet... vi vet

vågor vågar vibrera...
reaktioner från sådan...
organ till organ...
organisk som genom hjärtan
når dem som...flyger
som blommorna... i vingarna...
på fjärilarnas drömmar
även vi så måste skapa

för att börja... få ska få
begränsad med verkligheten
till liten... liten... så liten...
att ingenting aldrig finns
som sländornas ljusa blå
i sjöarnas blåa blå...
blå blå... ut till horisonten
liten som jorden i vintergatan
som vintergatan i universum
liten som uni... liten som versum

mitt i rummet av ett vakuum...
magisk rum av magisk vakuum...
magikuum... vagikuum...
vagikuum... innan

upplevelsen där uppstår...
uppståndelsen lever... där
men om den ändå vi så upplever
lever den lång... lång
lång... samm... sammare
än att dem som måste vara
sinnesintryck...
också kan vara kanske ibland

ingentid långsammare än alltid...
vems allt är ingenting?
själv är jag vem till vem...
rum efter rum... efter rum...
tidlös rum... rumlös tid...
i tidens... ur-rum...
finns dem ändå... ...utanför?

Arvika, 2006
förra nästa