CFS/ME (Kronisk trötthetssyndrom) - BAUDER Klinik
CFS/ME (Kronisk trötthetssyndrom)

Vad är CFS/ME?

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS), även känt som myalgisk encefalomyelit (ME), är en komplex och långvarig sjukdom som kännetecknas av extrem trötthet som inte förbättras med vila och som förvärras av fysisk eller mental aktivitet. Symtomen inkluderar ofta muskel- och ledvärk, sömnstörningar, minnes- och koncentrationsproblem samt influensaliknande symptom.

Orsaker och Fysiologi

Den exakta orsaken till CFS/ME är okänd, men det finns flera teorier som inkluderar:

 • Virusinfektioner: Vissa tror att CFS/ME kan utlösas av virusinfektioner som Epstein-Barr-virus eller andra herpesvirus.
 • Immunsystemsdysfunktion: En del patienter visar tecken på ett överaktivt eller underaktivt immunsystem.
 • Hormonella obalanser: Avvikelser i hypotalamus, hypofys och binjurar har observerats.
 • Genetiska faktorer: Familjehistorik kan spela en roll.

Mitokondriernas Roll

Mitokondrierna är cellernas kraftverk och ansvarar för energiproduktion genom att omvandla näringsämnen till adenosintrifosfat (ATP). Hos patienter med CFS/ME har forskare funnit tecken på mitokondriell dysfunktion, vilket innebär att mitokondrierna inte producerar energi effektivt. Detta kan bidra till den uttalade tröttheten och andra symtom som muskelsvaghet och kognitiv nedsättning.

Diagnostisering

Diagnosen CFS/ME ställs främst genom uteslutning av andra tillstånd med liknande symtom. Det finns inga specifika laboratorietester för att definitivt diagnostisera CFS/ME, men följande kan vara en del av utredningen:

 • Anamnes och Fysisk Undersökning: En detaljerad medicinsk historia och fysisk undersökning är första steget.
 • Blodprover: För att utesluta andra orsaker till trötthet såsom anemi, sköldkörtelrubbningar eller infektioner.
 • Immunologiska Tester: För att identifiera eventuella avvikelser i immunsystemet.
 • Mitokondriella Funktionsanalyser: Test av mitokondriell funktion kan ge insikt i energiproduktionen på cellnivå.

Behandling

Det finns ingen bot för CFS/ME, men behandlingen syftar till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten:

 1. Medicinering:
  • Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel: För att hantera muskel- och ledvärk.
  • Sömnhjälpmedel: För att förbättra sömnkvaliteten.
  • Antidepressiva: Kan hjälpa med sömn och smärta, även om de inte används för att behandla depression i detta sammanhang.
 2. Livsstilsändringar:
  • Gradvis ökande träning: S.k. ”Graded Exercise Therapy” (GET), där fysisk aktivitet gradvis ökas under övervakning.
  • Energi-/Aktivitetsplanering: Att planera och prioritera aktiviteter för att undvika överansträngning. I samråd med patienten kan man komma överrens om nivå av träning.
 3. Kosttillskott:
  • Vitaminer och Mineraler: Vissa studier tyder på att tillskott av koenzym Q10, magnesium, B-vitaminer (särskilt B12), D-vitamin och L-karnitin kan stödja mitokondriell funktion och energiproduktion.
  • Vitamin C: Känd för sina antioxidativa egenskaper, kan hjälpa till att minska oxidativ stress och stödja immunsystemet, vilket är viktigt för patienter med CFS/ME. Vitamin C spelar också en roll i kollagensyntesen, vilket kan bidra till att upprätthålla vävnadshälsa och minska inflammation.
 4. Kognitiv Beteendeterapi (KBT):
  • Psykologiskt Stöd: KBT kan hjälpa patienter att hantera symtomen och minska den negativa inverkan på deras livskvalitet.

Slutsats

CFS/ME är en komplex sjukdom med en okänd etiologi och en varierande symtombild. Diagnostiseringen är en process av uteslutning och kräver ofta omfattande tester för att förstå underliggande faktorer som kan bidra till sjukdomen, inklusive mitokondriell dysfunktion. Behandlingen är symptomatisk och kräver ofta en multimodal ansats som inkluderar medicinering, livsstilsförändringar, kosttillskott och psykologiskt stöd för att hjälpa patienterna att hantera sin sjukdom och förbättra sin livskvalitet. Vitaminer och mineraler, inklusive vitamin C, kan spela en viktig roll i att stödja immunsystemet och minska oxidativ stress, vilket kan vara fördelaktigt för patienter med CFS/ME.

Min varukorg

Stäng sidecart

Inga produkter i varukorgen

Personcentrerat bemötande

Personcentrerat bemötande

Provtagning på din vårdcentral

Provtagning på din vårdcentral

Stort nätverk av specialister

Stort nätverk av specialister