Köpvillkor - BAUDER

Köpvillkor

BAUDER Hälsoklinik AB bedriver hälsovårdsarbete för privatpersoner och företag, samt försäljning av produkter som kosttillskott, hälsokost och övriga hälsovårdsprodukter för egenvård. Tjänsterna är riktade till friska personer som vill optimera och bibehålla god hälsa. Sjukvårdsinsatser sker enbart på uppdrag av externa partners/sammarbeten. Grundläggande arbete förs via hälsokontroller med analyser av blodprover som fackmannamässigt tas av den egna personalen på BAUDER Hälsoklinik i Karlstad. I komplement till hälsokontrollerna erbjuder BAUDER Hälsoklinik AB olika hälsovårdsbehandlingar och produkter för att hjälpa kundens egenvård att bibehålla fortlöpande god hälsa t.ex. via tjänsten Hälsoplan och produkten Dospåsar. Nedan angivna bestämmelser och köpvillkor kopplas till bolaget i dess juridiska namn, BAUDER Hälsoklinik AB.

1. Hälsokontroller

1.1 Provtagning

Hälsokontrollerna utförda av BAUDER Hälsoklinik AB sker i huvudsak via blodprover. Provtagningen sker vid BAUDER Hälsoklinik i Karlstad, eller på annan ort via övriga provtagningsställen i avtal med BAUDER Hälsoklinik AB främst i områdena Stockholm, Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Lidköping, Falköping och Göteborg. Platserna där provtagning kan ske kan variera och vi reserverar oss för förändringar som sker på platskartan på www.bauder.se. Se information för specifikt provtagningsställe för öppettider och om provtagningen ska bokas eller kan ske på drop-in. Proverna kan komma att behöva skickas med posten till laboratorium. Genom samarbete med Unilabs och Synlab analyseras blodet i laboratorier på annan ort. 

1.2 Svarsutlåtande och läkarkommentar

Analyssvaren registreras i vårt egna journalsystem och presenteras senare i siffror till kund. Kommentar från läkare och rekommendationer följer svarsutlåtandet. För enskilda prover valda av kunden lämnar vi inte ut kommentarer från vår läkare. Det beror på att det inte går att göra en sammanställning eller bedömning utifrån enskilda prover. Det behövs flera relevanta markörer eller en självbeskrivning/anamnes för att kunna få en klar uppfattning över kroppens hälsotillstånd. Vid beställning av enskilda prover rekommenderas att man själv har en förståelse över markörens och analysens betydelse. Det vi erbjuder till enskilda prover är i så fall en läkarkonsultation som tilläggstjänst, men det vanliga är att man redan sedan tidigare har en egen kontakt för tolkning av provsvaren.

1.3 Analyssvar med avvikelser/grava avvikelser

Vid påtagliga avvikelser finns möjlighet till konsultation och vägvisning av egna läkare. BAUDER Hälsoklinik AB kommer inte kunna fastställa om du är sjuk eller frisk enbart genom analys av blodprov. Blodproven har som syfte att jämföra kundens värden mot fastställda referensvärden. BAUDER Hälsoklinik AB kan inte genom de sammanställda provpaketen utesluta alla tänkbara diagnoser eller avvikande blodvärden. Prover som avviker från referensvärden kan ändå vara “normala”, s.k. normalvarianter. Därför bör du, om du är orolig för sjukdom eller är sjuk söka, läkarkontakt inom sjukvården omgående. Vårdguiden på www.1177.se eller via telefonnummer 1177 finns för dig som vill söka tips och råd. Vid akut sjukdom ring alltid 112.

På grund av sekretess och lagstiftning kommer BAUDER Hälsoklinik AB inte kommentera medicinska resultat via e-post eller telefon annat än om provsvaren är gravt avvikande och behovet väger större. Huruvida provsvaren är gravt avvikande bedömer läkaren från fall till fall. BAUDER Hälsoklinik AB ringer alltid upp vid gravt avvikande provsvar. Du får ingen diagnos eller absoluta svar på varför dina värden ser ut på ett visst sätt. Resultaten från analysen kan också vara missvisande av andra skäl, exempelvis om du inte har följt de anvisningar du får avseende provtagningen. För vidare utredningar hänvisas du till din vårdcentral. Vid behov finns möjlighet att via oss få konsultation med läkare vid tidsbokning.

1.4 Hälsoplan och Dospåsar – hälsokontroll med individanpassade kosttillskott

BAUDERs Hälsoplan är en tjänst där du som kund via en anpassad hälsokontroll får kosttillskottsrekommendationer och produkten Dospåsar baserat på ditt unika resultat. Svaret ska ses som förslag på kosttillskott att komplettera din kosthållning med i vardagen med syfte att stärka din hälsa. Dospåsarnas kosttillskott ersätter inte normal kosthållning och är inte heller avsedda att behandla sjukdom. Hälsoplanen och Dospåsar ersätter inte på något vis en läkares diagnostik och behandling. Vid avvikande analyssvar via Hälsoplanen kommer du utöver individanpassade kosttillskott, Dospåsar, även få en rekommendation om ny provtagning eller söka vidare läkarundersökning, oftast via din vårdcentral. Vid köp av Hälsoplan skapas en remiss för blodprovstagning som sker på BAUDER Hälsoklinik i Karlstad eller via ett av våra övriga provtagningsställen i landet, främst Stockholmsområdet, Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Lidköping, Falköping och Göteborg. Se information för specifikt provtagningsställe för öppettider och om provtagningen ska bokas eller kan ske på drop-in. Platserna där provtagning kan ske kan variera och det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad via vår platskarta på www.bauder.se

Samtliga produkter som säljs på www.bauder.se kan användas i Sverige. Alla kosttillskott och naturläkemedel som säljs direkt på www.bauder.se är endast ett hälsovårdskomplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell sjukvårdsmässiga läkarundersökningar eller behov av läkarvård.

Tanken är att du själv skall få råd och tips av din terapeut, läkare eller våra läkare och dra dina egna slutsatser för att på ett ansvarsfullt sätt sedan göra dina inköp hos oss. Vi erbjuder hälso- och kostrådgivning i den mån det går, men tar inte ansvar för enskilda personers hälsa och välmående. Vi är alla unika individer med olika behov, det är därför inte alltid så att det kosttillskott som kanske passar en person även passar dig. Detta innebär att vi alltid rekommenderar dig att uppsöka din läkare och/eller terapeut vid behov och besvär för en personlig utvärdering och konsultation.

1.5 Dospåsar – dags-dos-förpackade kosttillskott

Tjänsten Dospåsar ger köparen en unik sammansättning av kosttillskott i dagsdoser efter varje köpares egna önskemål. Varje leverans av Dospåsar innehåller 31 stycken dagsdoser och varje dagsdos består av en påse av innehållandes kosttillskott för respektive dag.

Komponeringen av kosttillskotten sker via webshopen på www.bauder.se. I samband med att du genomför ditt köp av Dospåsar tecknar du även ett abonnemang och du registrerar dig som användare av tjänsten. Dospåsar kan antingen egenkomponeras via bauder.se, köpas i standardutföranden eller beställas som individanpassad efter köparens egna unika behov efter analys av en hälsokontroll via blodprov, Hälsoplan. 

Om du har ett återkommande hälsoproblem ska du alltid informera och rådfråga din läkare innan du använder Dospåsar. Om du tar ett eller flera receptbelagda läkemedel ska du kontakta och rådfråga din läkare, alternativt apotekare, innan du använder våra Dospåsar. Om du upplever biverkningar efter att ha använt Dospåsar ska du omedelbart sluta använda Dospåsar och ta kontakt med din läkare. Du accepterar att användningen av Dospåsar sker på din egen risk och att det är ditt eget ansvar att göra tillräckliga efterforskningar och rådfråga läkare innan du använder Hälsoplan och Dospåsar.

1.6 Vitaminbehandlingar intravenöst och injektion

BAUDER Hälsoklinik AB erbjuder, på förfrågan och efter konsultation, vitaminbehandlingar via dropp intravenöst och injektioner vanligtvis subkutant. Behandlingarna sker på den egna kliniken i Karlstad, eller ute på företag enligt överenskommelse. Vitaminerna är läkemedelsklassade och köps in via Apoteket. I och med vitaminernas natur/funktion krävs i regel fortlöpande behandlingar för att uppnå den positiva effekten. Hälsovård är ett fortlöpande arbete och inte en engångsbehandling, därför erbjuder BAUDER Hälsoklinik främst som en prenumerationstjänst för vitaminbehandlingarna. Först efter konsultation och ifylld hälsodeklaration kan behandlingen ske. Precis som övriga tjänster utförda av BAUDER Hälsoklinik AB är inte vitaminbehandlingens syfte att behandla sjukdom utan ska enbart användas som ett alternativ till vitamintillskott. Det är din skyldighet att alltid konsultera din egen läkare innan du påbörjar behandling hos oss. Specifika villkor och avtal signeras på plats.

1.7 Lagar och skyldigheter

BAUDER Hälsoklinik AB är registrerad vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Till dem kan du anmäla om du har synpunkter eller klagomål. Genom att bekräfta ett köp hos oss bekräftar du också att du tagit del av Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer avseende hälsokontroller. Genom att bekräfta ditt köp hos oss lämnar du även ditt samtycke till vård och behandling enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patient lagen (2014:821, kap. 3 information samt kap. 4 samtycke). BAUDER Hälsoklinik AB har skyldighet att till dig som kund, om du önskar, ge dig information som du kan basera ditt samtycke på.

Tjänster av BAUDER Hälsoklinik AB riktar sig i första hand till privatpersoner som fyllt 18 år som har ett tolvsiffrigt (12) svenskt personnummer, mobiltelefon och ett e-postkonto. Dess uppgifter behövs för att kunna hantera remisser och journalföring.

BAUDER Hälsoklinik AB följer konsumentköplagens (1998:932) regleringar. Vid godkännande av dessa villkor ger du BAUDER Hälsoklinik AB tillstånd till att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. BAUDER Hälsoklinik AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen och vidtar åtgärder för att skydda dessa uppgifter, i enlighet med 31 § i personuppgiftslagen.

2. Öppettider och Beställningar

2.1 Öppettider

Vår fysiska butik i Karlstad (Herrgårdsgatan 16) har öppet 08.00-12.00 mån-ons och vid bokade tider. Vi förbehåller oss att öppettider kan variera och meddelas i så fall via våra sociala kanaler och på hemsidan. Webbshoppen på hemsidan www.bauder.se har självklart öppet dygnet runt.

2.2 Åldersgräns

För att beställa behöver du vara 18 år gammal. Är du yngre behöver du målsmans godkännande.

2.3 Kundtjänst

Du kan alltid kontakta vår kundtjänst som gärna hjälper dig. Skicka mail till info@bauder.se eller ring 054 – 150 140. Begränsade telefontider.

2.4 Priser

Samtliga priser visas inklusive moms. Momsen kan variera beroende på produkt. Hälso- och sjukvårdstjänster är momsfritt. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra våra priser till motsvarande momssats.

2.5 Beställningar

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske, och om du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket. I dagsläget levererar vi inom Sverige. Vid önskemål om utlandsbeställningar, kontakta oss.

2.6 Slutförsäljningar

Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar av produkter och för det fall beställda produkter är slutsålda kommer vi att meddela dig och antingen föreslå en alternativ lösning eller så snart som möjligt återbetala kostnaden för slutsåld produkt.

2.7 Orderbekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Vid köp av hälsokontroll skapas en remiss och du får ytterligare ett mail med information när remissen är skapad. Ta som vana att alltid kontrollera din orderbekräftelse så att allt ser rätt ut. Skulle det vara något du undrar över vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart. Spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med kundtjänst. När du kontaktar oss är det bra om du har kundnummer/ordernummer antecknat. Vid köp av produkter som levereras till din adress eller ditt ombud, kontrollera alltid paketets innehåll och se att det överensstämmer med orderbekräftelsen. Kontakt från oss sker dels med e-mail, chat eller telefon. Det är därför viktigt att vi har en korrekt e-mailadress och telefonnummer till dig. Du hittar mer kontaktinformation under länken Kontakta oss.

2.8 Rabatter

I vissa fall erbjuds rabatt på produkter och tjänster hos BAUDER Hälsoklinik AB. Ett rabatterbjudande kan inte kombineras med andra rabatterbjudanden. I de fall detta ändå sker är köpet ej giltigt och går tillbaka med avdrag för de kostnader som uppstått vid köptillfället som t.ex. kostnad för hantering och distribution av elektronisk remiss. Rabattkod är inte giltig på årliga hälsokontroller/blodprovstagningar.

2.8 Nyhetsbrev och sms

Alla som registrerar sig hos oss får automatiskt våra nyhetsbrev och sms. Avregistrering sker via länk eller med ett vändande meddelande.

3. Avgifter

3.1 Fraktavgifter

Fri frakt vid order över 299 SEK, annars ligger fraktavgiften på 49 SEK.

3.2 Övriga avgifter

14 dagars faktura via Klarna: 0 kr

Kampanjer via Klarna: läs mer under punkt 3.1

Delbetalning/konto: läs mer under punkt 3.2

3.3 Abonnemangets löptid och uppsägning etc.

Abonnemanget löper utan bindningstid tills det att du säger upp abonnemanget i enlighet med villkoren. Uppsägning av abonnemanget ska ske senast en(1) vecka före nästa beställning produceras. För det fall uppsägning sker efter produkterna producerats gäller uppsägningen från det att sådan leverans har skett. Uppsägning av abonnemanget sker via Mina Sidor varefter ett automatiserat e-postmeddelande skickas en bekräftelse på att abonnemanget har sagts upp samt till vilket aktuellt datum abonnemanget kommer avslutas.

4. Betalning

4.1 Betalningssätt

Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du väljer att handla hos oss. Vi har därför valt att erbjuda det beprövade och säkra betalningsalternativet Klarna Checkout. När du väljer att betala med Klarna Checkout kommer du automatiskt att få betala med Faktura (14 dagar), men du kan välja andra betalningsalternativ direkt efter ditt köp. Dessa betalningsalternativ är Klarna Konto, Klarna Kampanj, Direktbetalning via din bank och Kort (Visa och Mastercard).

I vissa fall kommer du behöva uppge ditt personnummer hos Klarna Checkout. Detta gäller för att registrera vem du är och är viktigt för att förhindra bedrägerier. Du kommer efter en sådan registrering inte behöva skriva ditt personnummer igen vid köp åter hos oss eller hos andra företag som använder sig av Klarna Checkout. Du kommer efter det bara behöva skriva din e-mailadress och postnummer.

Dina uppgifter sparas hos Klarna Checkout och behandlas efter PUL. Klarna sköter helt och hållet dina fakturafrågor och det är dem som du ska vända dig till om du har t ex problem eller frågor med din faktura via www.klarna.se. Om du har valt faktura som betalsätt så kommer det separat med ditt paket, så håll utkik efter det i posten! Följande betalningsalternativ är möjliga att välja:

Faktura – 14 dagar (Klarna Checkout)

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

– Ingen fakturaavgift.

– Få alltid hem varan innan du betalar.

– Betalningstid – alltid 14 dagar.

– Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*.

– Ladda ner dina fakturor från klarna.se.

– Möjlighet till delbetalning.

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %.

Klarna konto (Klarna Checkout).

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto.

Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

– Få alltid hem varan innan du betalar.

– Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet.

– Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter.

– Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura.

– Handla nu – betala i slutet av nästkommande månad.

– En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp.

– Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång.

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

Direktbetalning via bank (Klarna Checkout).

Du loggar in via din nätbank och betalningen blir genomförd direkt.

Vid betalning mot faktura och delbetalning, skickas alltid paketet till folkbokföringsadressen. Detta för att undvika bedrägerier.

Betalning med kort (Klarna Checkout).

Hos oss är det möjligt att betala med svenska kort utställda av VISA och Mastercard. När du väljer att betala med kort behöver du ange kortnumret, kortets giltighetstid samt CVC-koden som du hittar på kortets baksida.

4.2 Köptillfället

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du att få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. För mera information om påminnelseavgifter samt övriga villkor i anslutning till Klarna, vänligen se Klarnas villkor.

5. Leverans

5.1 Försändelser produkter

Normalt har du ditt paket inom 1-7 arbetsdagar. Vi har eget lager men beställer även direkt utifrån våra leverantörer och beroende på det kan vissa varor ta längre tid att komma till dig. Vi meddelar dig givetvis om detta innan vi fraktar dina varor. Numera skickar vi alla mindre försändelser med Postens tjänst Varubrev A. Brev delas om möjligt ut i din brevlåda/brevinkast. Ett brev räknas som skrymmande om det inte kan delas ut i brevlåda/brevinkast. Skrymmande brev kan hämtas hos Postens ombud. Du får då avisering om detta med sms eller post. Försändelser med en vikt över 2 kg skickas med Posten MyPack eller DHL. Paket hämtas hos Postens ombud eller DHL utlämningsställe efter sms, epost eller brevavisering. Du får avisering med sms eller post. För att du ska känna dig trygg i ditt köp hos oss så kontrollväger vi samtliga paket innan leverans.

Om du har fyllt i felaktiga adressuppgifter och vi hunnit skicka ditt paket är kostnaden 180.- för att ändra uppgifterna i efterhand (Detta är Postens avgift för ändrat förfogande). Ändringen kan ta upp till 48 timmar att genomföra. Priset kan komma att ändras.

5.2 Remisser för hälsokontroller

Vid köp av en hälsokontroll skapas en remiss samma dag och den ligger tillgänglig i 12 månader då den löper ut. Leveranstiden benämns den tid som det tar från det att blodprovstagning genomförts fram till den tidpunkt då du får meddelande om att dina provsvar anlänt. Provsvaren finns att tillgå via en länk som levereras på sms. Länken för provsvarsmottagaren till det egna journalsystemet där provsvaren återfinns. Leveranstiden beräknas vara mellan 2 och 6 helgfria dagar. Vi strävar efter att leverera så snart vi kan, men i samband med storhelger kan det ta längre tid.

6. Outlösta paket

Vi förbehåller oss rätten att debitera dig kostnaderna för returfrakt, expeditionskostnad etc. För närvarande ligger kostnaden på 200:-. Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 7-14 dagar innan den returneras till oss. Priset kan komma att ändras.

7. Ångerrätt

Vi följer konsumentverkets rekommendationer. Som kund hos bauder.se har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. Ångerrätten gäller dock inte om försegling/plombering brutits. Varan måste vara i obrukat/oförändrat skick, för att kunna returneras. Produkten måste returneras i produktens originalförpackning. 

Konsumenter har en lagstadgad ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Dospåsar, Hälsokontroller och Hälsoplan avser dock varor och tjänster som har tillverkats/skapats enligt konsumentens anvisningar eller annars har fått en tydlig personlig prägel. Ångerrätten för konsumenter undantas för sådana specialtillverkade varor och produkter. Om du som konsument köper produkterna och tjänsterna, bekräftar du och lämnar ditt uttryckliga samtycke till att du inte har någon ångerrätt avseende köpet.

Har du en obetald faktura för din order så är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum, det gör du på klarna.se. När vi har mottagit och kontrollerat den returnerade varan återbetalar vi snarast hela köpesumman inklusive eventuell fraktkostnad (ej returfrakten), dock senast inom 30 dagar. Om du har betalat med faktura eller direktbetalning överför vi pengarna till ditt bankkonto. Om du har betalat med kort krediterar vi retursumman på ditt kort.

En retur av produkt kan du göra genom att anmäla en retur via vår kundtjänst – våra kontaktuppgifter ser du nedan. Meddelandet skall innehålla följande information till vår kundtjänst;

1. ordernummer.

2. en lista med de produkter som du vill returnera.

Vid ångerköp sker återbetalning av varans pris när returen återkommit till oss. Kunden står för frakten vid ångerköp. OBS! Returnera inte mot postförskott. Vi åker INTE och hämtar din retur på utlämningsställe. Meddela angående din retur via vår kundtjänst:

Telefon: 054 – 150 140

Mail: info@bauder.se

Returen skickas till nedanstående adress:

BAUDER Hälsoklinik AB

Herrgårdsgatan 16

652 24 Karlstad

8. Reklamationer

8.1 Hur du gör när du vill reklamera

För att vara på den säkra sidan bör du ha som vana att alltid se över emballaget när du hämtar ditt paket. Du har rätt att utan kostnad öppna paketet, för att kontrollera att varan fungerar eller är korrekt.

Sedvanliga garantier lämnas på produkter där garanti är tillämpligt och eventuella garantier är giltiga i Sverige och endast för förstahandsköpare. Om något är felaktigt med din produkt vid leverans, ber vi dig reklamera det hos oss så snart så möjligt. Du kan göra en reklamation genom att ringa vår kundtjänst – våra kontaktuppgifter ser du nedan.

8.2 För att vi ska godkänna reklamationen

Reklamation måste alltid göras via att kontakta oss, skicka inte bara tillbaka produkten.

Felplock: Om fel produkt har skickats från oss, skickar vi ut rätt produkt, den felaktiga produkten skall återsändas till oss. Glöm inte att ange i reklamationen vilken produkt du fått istället.

Produkt saknas: Efter kontroll skickas den saknade varan ut till dig.

Trasig/defekt: Vi skickar ut en ny produkt efter att vi fått se en bild på den trasiga/defekta produkten. Hela produkten kan behöva återsändas till oss.

Annan orsak: Om orsaken är en annan, måste det anges vad orsaken är.

Meddelande om fel i vara måste lämnas inom skälig tid från det att du som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet.  Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter efter 3 år, det är endast ursprungskund som har möjligheten att reklamera, om en produkt köps i andrahand gäller endast garanti via tillverkaren. Vid eventuella tvister angående reklamationer följer vi Allmänna Reklamationsnämndens, ARN:s, rekommendationer.

Har du frågor angående din reklamation är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Telefon: 054 – 150 140

Mejl: info@bauder.se

Besök eller skicka till oss:

BAUDER Hälsoklinik AB

Herrgårdsgatan 16

652 24 Karlstad

8.3 Ändra och avbeställa order

Vi ändrar och avbeställer ordrar i den mån det är möjligt, men när en order väl är printad för packning har vi inte möjlighet att ändra eller avbeställa den. Därför är det viktigt att ringa in till oss eller maila.

9. Ansvarsbegränsning

Proverna går med posten samma, eller första helgfria vardagen efter provtagning utförts. BAUDER Hälsoklinik AB ansvarar inte för postens hantering av frakt och leverans av blodproverna till laboratorium. I de fall det sker fördröjningar eller övrig fraktfel finns risk att blodproverna förstörs för analys. För enkelhetens skull erbjuder dock BAUDER Hälsoklinik AB kostnadsfritt ny provtagning på egen bekostnad. BAUDER Hälsoklinik AB står inte ansvariga för tekniska fel som beror på e-butiksleverantör eller fel som beror på det laboratorium som utfört provtagning och analys.

BAUDER Hälsoklinik ansvarar indirekta skador, utebliven vinst eller andra följdskador i samband med att kunden mottagit produkter. BAUDER Hälsoklinik förbehåller sig rätten att inte återbetala återbetalningsbeloppet i det fall BAUDER Hälsoklinik anser att produkten eller tjänsten är korrekt utförd enligt köpvillkoren.

Yttre påverkan som BAUDER Hälsoklinik inte kan påverka kan ha effekt på produkterna och tjänsterna. Garantier kan ej lämnas för att inga avbrott eller förändringar i produkterna sker vid abonnemangstjänsterna. BAUDER Hälsoklinik förbehåller sig rätten att byta ut kosttillskott i Dospåsar vid behov till liknande/utbytbart kosttillskott, kanske från annan leverantör. I största möjliga mån tas omgående kontakt med köparen/kunden för att informera och införskaffa godkännande.

BAUDER Hälsoklinik lämnar heller inga garantier gällande kvalité, resultat, säljbarhet, syftesinriktad lämplighet, hållbarhet eller icke-intrång i rättigheter. BAUDER Hälsoklinik AB lämnar inga garantier avseende vilka eventuella förväntade resultat som kan uppnås via användandet av produkter och tjänster som erbjuds.

10. Informationshantering

10.1 Användning av personuppgifter

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att BAUDER Hälsoklinik AB och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna: Namn, adress, e-postadress och mobilnummer lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt för att bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Kontaktuppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Personnummer hanteras och lagras i vissa fall vid köp av tjänster för att kunna skapa bokningar och remisser.

Detta innebär att BAUDER Hälsoklinik AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev eller direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av BAUDER Hälsoklinik AB. BAUDER Hälsoklinik AB kommer inte utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om BAUDER Hälsoklinik AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande BAUDER Hälsoklinik AB.

Enligt 26 § personuppgiftslagen är BAUDER Hälsoklinik AB därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. BAUDER Hälsoklinik AB är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

10.2 Journalhantering

BAUDER Hälsoklinik AB är enligt svenska lagar inom hälso- och sjukvård skyldiga att journalföra personuppgifter, kontaktinformation och medicinsk information i vad som räknas som patientmöten. BAUDER Hälsoklinik AB använder journalsystemet WebDoc som levereras av Evimeria EMR AB. Journalsystemet är säkert och ingen annan än vårdgivaren har tillgång. I enighet med svensk lag kan inga uppgifter raderas. Vårdigare har alltid skyldighet att lämna ut uppgifter om din journal till dig, efter legitimering. Vårgivare har även skyldighet att lämna ut uppgifter till IVO (Inspektionen av Vård och Omsorg) vid förfrågan. Vårdgivaren har skyldighet att spara medicinsk information i minst 10 år och denna lagstiftning har tolkningsföreträde över GDPR. Om du vill att vi raderar din information hos oss skickar du ett mail till info@bauder.se, så tar vi bort dig från våra affärs- och marknadsföringssystem.

10.3 Fel i publicering

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, texter som tryckts/skrivits felaktigt på vår hemsida, på produkter eller i andra förekommande media. Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel i webbshoppen, browser eller server.

10.4 Problem med mailen

Vi gör vårt bästa att svara på alla mail som vi får, men om du upptäcker att du inte fått svar från oss kan detta bero på tekniska problem. Du kan då antingen välja att ringa till oss eller testa att skicka ett till mail.

11. Eventuella klagomål samt företagsuppgifter

Vid eventuella klagomål ber vi dig som kund hos oss att förmedla det via mail, telefon eller besök.

BAUDER Hälsoklinik AB

Herrgårdsgatan 16

652 24 Karlstad

Tel: 054 – 150 140

E-post: info@bauder.se

Organisationsnummer: 559400-7857

12. Hemsidan och önskemål om produkter

Vi vill förbättra vår hemsida hela tiden och dina synpunkter är viktiga för oss. Om har du synpunkter på hemsidan, förslag om förbättringar eller andra funderingar skicka ett mail till vår webbansvarige. Maila också om du saknar eller önskar att lägga till din favoritprodukt i vårt sortiment så gör vi vårt bästa.

Webbansvarig: kontakt@bauder.se

OBS! Frågor och funderingar kring hälsovård, beställningar, frakt eller övrigt utöver hemsidan hänvisas till info@bauder.se.

Min varukorg

Stäng sidecart

Inga produkter i varukorgen

Individanpassade kosttillskott

Individanpassade kosttillskott

Nordiska kvalitetsprodukter

Nordiska kvalitetsprodukter

Fri frakt över 299kr

Fri frakt över 299kr