Förklaring av analyser - BAUDER Klinik

Vill du veta hur din kropp mår på insidan?

På BAUDER hjälper vi dig med hälsoutredningar genom kontakt med våra specialistläkare och provtagningar på din vårdcentral. Gör ett enkelt blodprov som ett första steg till att ta reda på hur din kropp mår på insidan. Få sedan kontakt med våra specialistläkare för att få rätt hjälp!

Du kan även kontakta oss via meddelandetjänsten vid funderingar.

Förklaring av analyser

Nedan finner du information om respektive markör

A

APO B-P

APO B-P, eller apolipoprotein B-P, är en markör för LDL (low density lipoprotein), ofta refererad till som "det dåliga kolesterolet".…

Läs mer

APO A1-P

APO A1-P, eller apolipoprotein A1-P, är en variant av apolipoprotein A1 som används i kliniska sammanhang för att utvärdera patienters…

Läs mer

AMH (Fertilitet)

AMH, anti-Mülleriskt hormon, är ett könshormon som hos flickor produceras i äggstockarnas folliklar (äggblåsor som innehåller omogna ägg). AMH-värdet används…

Läs mer

Albumin

Albumin är kroppens mest förekommande protein. Det bildas i levern och dess huvuduppgift är att transportera proteiner, hormoner och andra…

Läs mer

ALP (Leverstatus)

ALP, alkaliskt fosfatas, är ett enzym som finns i hela kroppen, men är framförallt kopplat till lever, gallvägar och skelett.…

Läs mer

ASAT (Leverstatus)

P-ASAT, aspartataminotransferas, mäter nivån av enzymet ASAT i blodet. Detta enzym förekommer i lever, röda blodkroppar, hjärta och skelettmuskulatur. ASAT-värde…

Läs mer

ALAT (Leverstatus)

ALAT, alaninaminotransferas, är ett enzym som finns i leverceller och i mindre mängd i blodet. Ett ALAT-test visar på mängden…

Läs mer

B

Bilirubin

Bilirubin är en gulaktig substans som bildas vid nedbrytningen av gamla röda blodkroppar, särskilt hemoglobinet i dem. Normalt transporteras bilirubin…

Läs mer

Beta-karoten

Beta-karoten är en kraftfull antioxidant och en av de mest välkända formerna av provitamin A, vilket innebär att den kan…

Läs mer

C

CFS/ME (Kronisk trötthetssyndrom)

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS), även känt som myalgisk encefalomyelit (ME), är en komplex och långvarig sjukdom som kännetecknas av extrem trötthet…

Läs mer

Coenzym Q10

Coenzym Q10 (CoQ10), även känt som ubikinon, är en viktig molekyl som fungerar som en antioxidant och spelar en central…

Läs mer

Cystatin C (Njurarna)

Cystatin C är ett protein som framställs av kroppens celler och filtreras och utsöndras via njurarna. Cystatin C är ett…

Läs mer

CRP, högkänsligt (Inflammation)

CRP, “snabbsänkan”, är mest känt som ett infektionsprov, men CRP spelar även roll i riskvärdering för framtida hjärt-kärlsjukdom. CRP (C-reaktivt…

Läs mer

C-Peptid (Diabetes)

C-peptid bildas som en biprodukt vid bukspottkörtelns produktion av hormonet insulin. Insulin har till uppgift att reglera kroppens blodsockernivå (P-glukos),…

Läs mer

E

Erc(B)-MCH (Blodstatus)

MCH, (Mean Corpuscular Hemoglobin), är ett mått på hur mycket hemoglobin som finns inuti varje röd blodkropp. De röda blodkropparna…

Läs mer

Erytrocyter (Blodstatus)

Erytrocyter (EPK) mäter antalet röda blodkroppar per liter blod, alltså koncentrationen av röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna har…

Läs mer

EVF (Blodstatus)

EVF är en förkortning av erytrocytvolymfraktion, även kallad hematokrit. EVF ger ett värde på hur stor del av blodvolymen som…

Läs mer

F

Ferritin (Blodvärde)

Ferritin är ett protein som binder och lagrar järn i kroppen, då främst i lever, mjälte, skelettmuskulatur samt i benmärgen.…

Läs mer

Fosfat (Mineraler/Elektrolyter)

Fosfat är ett mineral som ingår i varje cell i vår kropp och är viktig för flertalet av kroppens grundläggande…

Läs mer

Follitropin (FSH) (Hormoner)

Follikelstimulerande hormon, FSH, bildas initialt i puberteten i hjärnans hypofys och har stor betydelse för kroppens fortplantningsförmåga hos både kvinnor…

Läs mer

Folat (vitamin B9)

Folsyra eller folat kallas också vitamin B9. Det är ett vitamin som finns i många livsmedel, bland annat gröna bladgrönsaker,…

Läs mer

G

GFR (Njurarna)

eGFR, Glomerular Filtration Rate, är ett mått på njurfunktionen. Det speglar njurarnas förmåga att filtrera blodet från restprodukter och beräknas…

Läs mer

GT (Leverstatus)

Gamma-GT är ett enzym som huvudsakligen bildas i levern, men också i njurar och bukspottkörtel. GT analyseras när man misstänker…

Läs mer

Glukos (Diabetes)

Glukos, som också kallas blodsocker, utgör kroppens huvudsakliga energikälla. Glukos behövs för att cellerna och hjärnan ska kunna utföra sina…

Läs mer

H

Homocystein, total (Vitaminer)

Aminosyran homocystein är en viktig byggsten i kroppens proteiner. Den omvandlas till andra typer av aminosyror i kroppen. För att…

Läs mer

HbA1c (IFCC) (Diabetes)

HbA1c, även kallat “långtidsblodsocker”, är ett mått på hur mycket glukos det finns i de röda blodkropparna. En röd blodkropp…

Läs mer

HDL-kolesterol (Blodfetter)

HDL-kolesterol (”High Density Lipoprotein”) är en typ av fett som finns i blodet. Man brukar ibland kalla det för “det…

Läs mer

Hb (Blodstatus)

Hb, hemoglobin, också kallat blodvärde, är ett protein som bildas i de röda blodkropparna. Det har till uppgift att fånga…

Läs mer

J

Järn (Mineraler)

Mineralämnet järn är en viktig beståndsdel i hemoglobin och bidrar till normal bildning av röda blodkroppar. Hemoglobinet fångar upp och…

Läs mer

K

Klorid (Mineraler/Elektrolyter)

Klorid, eller kloridjon (Cl-), tillhör en grupp kallad elektrolyter. Klorid finns i alla våra kroppsvätskor och agerar i samspel med…

Läs mer

Kalcium (Mineraler/Elektrolyter)

Kalcium är ett livsnödvändigt grundämne som finns på många olika ställen i kroppen, men den allra övervägande delen finns lagrad…

Läs mer

Kalium (Mineraler/Elektrolyter)

Kalium är ett mineralämne som finns i alla kroppsvätskor och har stor betydelse för kroppens alla celler samt för flera…

Läs mer

Kreatinin (Njurarna)

Kreatinin ger ett mått på nivån av avfallsprodukten kreatinin i blodet och ger ett mått på hur bra njurarna fungerar.…

Läs mer

Kobalamin (vitamin B12) (Vitaminer)

Kobalamin eller Vitamin B12 är ett vattenlösligt vitamin som behövs för bildningen av röda blodkroppar samt för att vårt immunsystem…

Läs mer

Kortisol (Hormoner)

Kortisol är ett av kroppens viktigaste hormon. Det utsöndras av binjurebarken och styrs via signaler från hjärnan. Kortisolhalten påverkas av…

Läs mer

Kolesterol (Blodfetter)

Kolesterol (kolesterol total) är en typ av fett som finns i blodet. Detta fett behövs för celluppbyggnaden och bildandet av…

Läs mer

L

Lutropin (LH) (Hormoner)

Luteiniserande hormon (LH) produceras i hypofysens framlob. Tillsammans med det follikelstimulerande hormonet (FSH), som också produceras i hypofysen, spelar det…

Läs mer

LDL-kolesterol (Blodfetter)

LDL-kolesterol (Low Density Lipoprotein) är en typ av fett som finns i blodet. Man brukar ibland kalla det för “det…

Läs mer

Leukocyter (Blodstatus)

Leukocyter, LPK, ingår i analysen blodstatus och mäter antalet vita blodkroppar i blodet. De vita blodkropparna ingår som en viktig…

Läs mer

M

Magnesium, total (Mineraler)

Magnesium är ett spårämne som har många funktioner i kroppens celler. Det behövs för transport av näringsämnen, för att våra…

Läs mer

MCV (Blodstatus)

MCV, Mean Corpuscular volume, är en markör som mäter de röda blodkropparnas storlek. De röda blodkropparna transporterar syre från lungorna…

Läs mer

N

Natrium (Mineraler/Elektrolyter)

Natrium är ett mineral som är viktigt för regleringen av kroppens vätske- och saltbalans. Natrium har också stor betydelse för…

Läs mer

P

PSA (Prostatan)

(PSA) mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. PSA är ett äggviteämne som produceras i prostatakörteln och behövs för fortplantningen. En…

Läs mer

R

Retinol-bindande protein (RBP)

Retinol-bindande protein (RBP) är ett transportprotein som spelar en central roll i metabolismen av vitamin A. Det transporterar retinol (vitamin…

Läs mer

S

SHBG (Hormoner)

SHBG, sexhormonsbindande globulin, är ett bärarprotein som produceras i levern. Det binder och inaktiverar överskott av könshormoner i blodet och…

Läs mer

T

TIBC (Total Iron Binding Capacity)

TIBC, eller totalt järnbindningskapacitet, är ett blodprov som används för att bedöma hur mycket järn som kan transporteras i blodet.…

Läs mer

TPO-ak, Tyreoperoxidas-antikroppar (Sköldkörteln)

Sköldkörteln, som på latin heter tyreoidea, är en liten körtel som sitter på framsidan av luftstrupen. Den utsöndrar bland annat…

Läs mer

Testosteron (Hormoner)

Testosteron är det främsta könshormonet hos män. Det ansvarar för de manliga fysiska egenskaperna. Testosteron finns i blodet hos både…

Läs mer

T3 (Trijodtyronin), fritt (Sköldkörteln)

Sköldkörtelhormonet trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4) spelar tillsammans stor roll för vår ämnesomsättning. En del av T3 bildas liksom T4…

Läs mer

T4 (Tyroxin), fritt (Sköldkörteln)

Hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) bildas och lagras i sköldkörteln. De är båda viktiga för vår ämnesomsättning, för hur…

Läs mer

Tyreotropin (TSH) (Sköldkörteln)

TSH, tyreoideastimulerande hormon, är ett hormon som produceras i hypofysen (tyreoidea) och förs via blodet till sköldkörteln där det stimulerar…

Läs mer

Triglycerider (Blodfetter)

Triglycerider är ett fett som kroppen bryter ned till energi. Triglycerider får vi i oss via maten som vi äter.…

Läs mer

Trombocyter (Blodstatus)

Trombocyter (TPK) är det vi också kallar för blodplättar.Trombocyterna bildas kontinuerligt i benmärgen och är viktiga för blodets levringsförmåga, koagulationen.…

Läs mer

U

Urea

Urea, även känt som karbamid, är en avfallsprodukt som bildas i levern under nedbrytningen av protein. Den är en viktig…

Läs mer

V

Vitamin K

Vitamin K är ett fettlösligt vitamin som spelar en kritisk roll i blodkoagulation och benhälsa. Vitamin K finns i två…

Läs mer

Vitamin E

Vitamin E är ett fettlösligt vitamin som fungerar som en kraftfull antioxidant i kroppen och skyddar cellmembranen mot skador orsakade…

Läs mer

Vitamin A

Vitamin A är ett fettlösligt vitamin som spelar en kritisk roll i många kroppsfunktioner, inklusive syn, immunsystemet, reproduktion och celltillväxt.…

Läs mer

Vitamin C

Vitamin C, även känd som askorbinsyra, är en viktig vattenlöslig vitamin som spelar en central roll i kroppens immunförsvar och…

Läs mer

Ö

Östradiol (Östrogen) (Hormoner)

Östrogen utgörs av en grupp steroidhormoner, varav de tre vanligaste är östradiol, östron och östriol. Östradiol anses vara det viktigaste…

Läs mer

2

25-hydroxi (Vitamin D) (Vitaminer)

D-vitamin skiljer sig från övriga vitaminer då den även är ett s k steroidhormon. Den har en nödvändig roll i…

Läs mer

Har du fler frågor om ditt provsvar?

Tveka inte att kontakta oss! Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

  Genom att klicka på "Skicka" godkänner du att Bauder sparar dina personuppgifter och att vi använder den i enlighet med vår integritetspolicy. Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.

  Min varukorg

  Stäng sidecart

  Inga produkter i varukorgen

  Personcentrerat bemötande

  Personcentrerat bemötande

  Provtagning på din vårdcentral

  Provtagning på din vårdcentral

  Stort nätverk av specialister

  Stort nätverk av specialister