Immunsystem och Inflammation: Komplex Cellanalys - BAUDER Klinik

Immunsystem och Inflammation: Komplex Cellanalys

3,500 SEK

När du genomfört ditt köp kommer någon av våra erfarna sjuksköterskor inom kort att höra av sig till dig. Vi väljer gemensamt vilket provtagningsställe som passar bäst för ditt besök.

Avancerat test av immunsystem och inflammation

Provpaketet för Immunsystem och Inflammation är avgörande för att förstå och förbättra kroppens försvar mot infektioner och inflammation. Testet är särskilt viktigt för personer som ofta blir sjuka, upplever kronisk trötthet, eller har symtom på autoimmuna sjukdomar. Genom att analysera immunsystemets celler och processer kan vi identifiera obalanser som kan leda till hälsoproblem. Tidig upptäckt och behandling kan förbättra ditt immunförsvar, minska infektionsrisken och främja bättre allmän hälsa.

Genomförande:

Efter beställning: När du beställer immuntestet skickar vi ett provpaket till dig som innehåller provtagningsmaterial och remiss. Du tar med detta till en av våra samarbetande sjuksköterskor som utför provtagningen. Priser för själva provtagningen varierar (rek.pris 500 kr)

Provtagning: Sjuksköterskan tar ett blodprov genom att sticka en nål i en ven i armen. Detta är oftast smärtfritt och tar bara några minuter.

Analys: Blodprovet skickas till vårt laboratorium i Tyskland för analys. När analysen är klar skickas resultatet till BAUDER Klinik där våra läkare granskar det.

Resultat: Resultatet presenteras inom 2-3 veckors tid. Du får tillgång till resultaten via vårt säkra journalsystem. Våra läkare granskar resultaten och du får en sammanfattning med rekommendationer.

Uppföljning: Baserat på resultaten kan du diskutera vidare utredning och behandlingsalternativ med våra specialistläkare för att hantera dina besvär.

Det är viktigt att komma ihåg att resultaten från ett blodprov inte är en diagnos i sig, utan en indikation på om något kan vara fel med din hälsa eller inte. Det är viktigt att diskutera dina resultat med din läkare och följa deras rekommendationer för eventuell fortsatt utredning eller behandling.

Immunsystemet: Leukocyter, Lymfocyter, Monocyter, Granulocyter, T-Lymfocyter, B-Lymfocyter, T-helper cells, T-supressor cells, aktiva T-celler, NK-celler och cytotoxiska T-celler.

Inflammation: T-helper cells differentiering, korttids-aktiverade, naive och memory helper cells, regulatory T-cells Treg),

B-celler undergrupper: polyreaktiva och minnes B-celler

1. Vad är syftet med detta provpaket? Syftet med provpaketet är att analysera olika celltyper och processer i immunsystemet för att identifiera obalanser och potentiella hälsoproblem kopplade till immunfunktion och inflammation.

2. Vilka analyser ingår i provpaketet? Provet inkluderar analyser av:

  • Immunsystemet: Leukocyter, Lymfocyter, Monocyter, Granulocyter, T-Lymfocyter, B-Lymfocyter, T-hjälparceller, T-suppressorceller, Aktiva T-celler, NK-celler, Cytotoxiska T-celler.
  • Inflammation: T-hjälparcellers differentiering, korttidsaktiverade, naive och minnes-hjälparceller, Regulatoriska T-celler (Treg).
  • B-celler undergrupper: Polyreaktiva B-celler, Minnes-B-celler.

3. Vilka symtom kan en obalans i immunsystemet orsaka? Obalanser kan leda till symtom som ökad infektionskänslighet, kronisk inflammation, autoimmuna sjukdomar, trötthet och allmän sjukdomskänsla.

4. Varför är det viktigt att upptäcka obalanser i immunsystemet? Att upptäcka och korrigera obalanser är viktigt för att förbättra immunförsvarets funktion, minska risken för infektioner och autoimmuna sjukdomar samt förbättra den allmänna hälsan.

5. Hur genomförs testet? Efter beställning skickas provtagningsmaterial och remiss till dig. Du bokar tid hos en av våra samarbetande sjuksköterskor som tar blodprovet. Blodprovet skickas sedan till vårt laboratorium för analys, och resultaten granskas av våra läkare.

6. Hur förbereder jag mig för provtagningen? Undvik att äta eller dricka annat än vatten 8-12 timmar före provtagningen. Informera sjuksköterskan om eventuella mediciner eller kosttillskott du tar.

7. Hur får jag mina resultat? Du får tillgång till de detaljerade resultaten via vårt säkra journalsystem. Våra läkare granskar resultaten och du får en sammanfattning med rekommendationer.

8. Kan sjukdomar eller medicineringar påverka immunsystemet? Ja, sjukdomar som autoimmuna sjukdomar och kroniska infektioner samt vissa mediciner kan påverka immunsystemets funktion och balans.

9. Hur kan jag förbättra mitt immunsystem? Genom att äta en balanserad kost, minska stress, motionera regelbundet och få tillräckligt med sömn. Kosttillskott och medicinsk behandling kan också vara nödvändiga, men bör tas efter konsultation med en läkare.

10. Vad gör jag om jag har fler frågor? Om du har ytterligare frågor kan du kontakta vår kundservice eller besöka vår hemsida för mer information.

Min varukorg

Stäng sidecart

Inga produkter i varukorgen

Personcentrerat bemötande

Personcentrerat bemötande

Provtagning på din vårdcentral

Provtagning på din vårdcentral

Stort nätverk av specialister

Stort nätverk av specialister