Sköldkörtelutredning - Virusserologi, Hormoner, Antikroppar, Vitaminer&Spårämnen - BAUDER Klinik

Sköldkörtelutredning – Virusserologi, Hormoner, Antikroppar, Vitaminer&Spårämnen

12,900 SEK

När du genomfört ditt köp kommer någon av våra erfarna sjuksköterskor inom kort att höra av sig till dig. Vi väljer gemensamt vilket provtagningsställe som passar bäst för ditt besök.

Trötthets- och Sköldkörtelutredning

”Trötthets- och sköldkörtelutredning” innebär en grundlig analys av faktorer som kan påverka energinivåerna och sköldkörtelns hälsa. Det inkluderar noggranna tester för att utvärdera sköldkörtelns funktion, hormonbalans och eventuella näringsbrister som kan bidra till trötthet. Genom att kartlägga dessa aspekter kan man identifiera och behandla underliggande orsaker till trötthet, vilket är avgörande för att förbättra välbefinnandet och återställa energinivåerna till en optimal nivå.

 

Genomförande:

Efter beställning: När du beställer födotestet skickar vi ett provpaket till dig som innehåller provtagningsmaterial och remiss. Du tar med detta till en av våra samarbetande sjuksköterskor som utför provtagningen. Priser för själva provtagningen varierar (rek.pris 500 kr)

Provtagning: Sjuksköterskan tar ett blodprov genom att sticka en nål i en ven i armen. Detta är oftast smärtfritt och tar bara några minuter.

Analys: Blodprovet skickas till vårt laboratorium i Tyskland för analys. När analysen är klar skickas resultatet till BAUDER Klinik där våra läkare granskar det.

Resultat: Du får tillgång till resultaten via vårt säkra journalsystem. Våra läkare granskar resultaten och du får en sammanfattning med rekommendationer.

Uppföljning: Baserat på resultaten kan du diskutera vidare utredning och behandlingsalternativ med våra specialistläkare för att hantera dina besvär.

Det är viktigt att komma ihåg att resultaten från ett blodprov inte är en diagnos i sig, utan en indikation på om något kan vara fel med din hälsa eller inte. Det är viktigt att diskutera dina resultat med din läkare och följa deras rekommendationer för eventuell fortsatt utredning eller behandling.

Virusserologi

EBV (Epstein-Barr-virus): Test för antikroppar mot Epstein-Barr-virus, som kan ge information om en tidigare eller pågående infektion.
VCA-IgG: Påvisar antikroppar mot det virala kapsidantigenet, indikerar en tidigare infektion.
VCA-IgM: Påvisar antikroppar mot det virala kapsidantigenet, indikerar en akut eller nyligen påbörjad infektion.
EA: Påvisar antikroppar mot tidigt antigen, kan indikera en pågående aktiv infektion eller reaktivering.
EBNA: Påvisar antikroppar mot det nukleära antigenet, indikerar en tidigare genomgången infektion.

CMV (Cytomegalovirus): Test för antikroppar mot Cytomegalovirus, som kan indikera en tidigare eller aktiv infektion.
IgG: Påvisar antikroppar mot Cytomegalovirus, indikerar en tidigare eller långvarig infektion och ger skydd mot framtida infektioner med samma virus.
IgM: Påvisar antikroppar mot Cytomegalovirus, indikerar en akut eller nyligen påbörjad infektion.

Borrelia IgM och IgG (Immunoassay och Westernblot):
Immunoassay: En initial screening för att detektera antikroppar (IgM och IgG) mot Borrelia-bakterien i blodet. Det ger en indikation på en pågående eller tidigare infektion.
Westernblot: En mer specifik metod som används för att bekräfta närvaron av specifika antikroppar mot olika proteiner hos Borrelia-bakterien. Det ger en mer detaljerad bild och kan bekräfta diagnosen.

CD57 pos. NK-Celler:
Detta test mäter antalet CD57-positiva naturliga mördarceller (NK-celler) i blodet. Det används ofta som en indikator på immunsystemets funktion, särskilt vid misstänkta kroniska infektioner som Borrelia. En låg nivå av CD57-positiva NK-celler kan indikera en nedsatt immunförsvarsfunktion.

Sköldkörtelfunktion och autoimmunitet

TSH (Tyreoideastimulerande hormon): Reglerar produktionen av sköldkörtelhormoner. Används för att bedöma sköldkörtelns funktion och kan indikera både hypo- och hypertyreos.

T4 (Tyroxin): Ett huvudsköldkörtelhormon som produceras av sköldkörteln. Viktigt för att utvärdera sköldkörtelns övergripande funktion och för att diagnostisera hypo- och hypertyreos.

T3 (Trijodtyronin): Den aktiva formen av sköldkörtelhormon som påverkar kroppens ämnesomsättning. Används för att bedöma sköldkörtelns aktivitet och kan ge indikationer på både hypo- och hypertyreos.

fT3 (Fritt Trijodtyronin): Den fria, aktiva formen av T3 som inte är bunden till proteiner i blodet. Viktigt för att bedöma sköldkörtelns aktivitet och kroppens metaboliska status.

fT4 (Fritt Tyroxin): Den fria, aktiva formen av T4 som inte är bunden till proteiner i blodet. Viktigt för att bedöma sköldkörtelns funktion och diagnostisera hypo- och hypertyreos.

rT3 (Reverserat Trijodtyronin): En inaktiv form av T3 som kan bildas från T4. Används för att bedöma sköldkörtelns och kroppens metaboliska funktioner, särskilt vid sjukdomar som påverkar konverteringen av T4 till T3.

anti-TG (Antikroppar mot Tyreoglobulin): Antikroppar riktade mot tyreoglobulin, ett protein i sköldkörteln. Används för att diagnostisera autoimmuna sjukdomar som Hashimotos tyreoidit och Graves’ sjukdom.

anti-TPO (Antikroppar mot Tyreoperoxidas): Antikroppar mot tyreoperoxidas, ett enzym som spelar en viktig roll i produktionen av sköldkörtelhormoner. Används för att diagnostisera autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som Hashimotos tyreoidit och Graves’ sjukdom.

TRAK (TSH-receptorantikroppar): Antikroppar mot TSH-receptorer, som kan stimulera eller blockera sköldkörtelns aktivitet. Viktigt för att diagnostisera autoimmuna sjukdomar som Graves’ sjukdom.

Spårämnen och vitaminer

Selen: Ett viktigt spårämne för sköldkörtelns funktion och antioxidativ försvar.

Jod: Nödvändigt för syntesen av sköldkörtelhormoner.

Tyrosin: En aminosyra som är en föregångare till sköldkörtelhormoner.
Aminosyror i övrigt: Alanin, Arginin, Asparagin, Aspartinsyra, Cystein, Glutaminsyra, Glutamin, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Metionin, Fenylalanin, Prolin, Serin, Treonin, Tryptofan, Valin, Citrullin, Ornitin, Taurin, Hydroxyprolin

B-vitaminer: Viktiga för kroppens metabolism, nervfunktion och sköldkörtelns hälsa (specifikt Vitamin B1, B2, B6, B12, Folsyra).

Vilka funktioner i kroppen påverkas av hormonerna som bildas av sköldkörteln?

Hormonerna som bildas av sköldkörteln påverkar kroppens ämnesomsättning och reglerar många av kroppens funktioner, såsom hjärtfrekvens, kroppstemperatur, ämnesomsättning av näringsämnen, samt muskel- och nervfunktioner.

Vilka symtom kan uppstå vid en underproduktion eller obalans av sköldkörtelns hormoner?

Vid en underproduktion eller obalans av sköldkörtelns hormoner kan det uppstå symtom som trötthet, orkeslöshet och att man fryser lätt, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter och nedstämdhet, sömnsvårigheter/dålig sömn, torr hud och hudproblem, torrt hår och även håravfall, smärta i leder och muskler, samt viktökning och förstoppning.

Varför är trötthet, orkeslöshet och lätt frysa vanliga symtom vid en obalans i sköldkörtelhormonerna?

Trötthet, orkeslöshet och att man fryser lätt är vanliga symtom vid en obalans i sköldkörtelhormonerna eftersom hormonerna påverkar kroppens ämnesomsättning, som i sin tur påverkar kroppens energinivåer och reglering av kroppstemperaturen.

Varför kan koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter uppstå vid en obalans i sköldkörtelhormonerna?

Koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter kan uppstå vid en obalans i sköldkörtelhormonerna eftersom hormonerna påverkar hjärnans funktioner, inklusive kognitiv förmåga och minne.

Hur kan man behandla en obalans i sköldkörtelhormonerna och lindra symtomen som beskrivs i texten?

Livsstilsförändringar, såsom kost och motion, har en positiv effekt på hormonbalansen och minska symtomen. Medicinsk behandling av en obalans i sköldkörtelhormonerna beror på orsaken till obalansen, och kan inkludera hormonbehandling eller läkemedel för att reglera hormonproduktionen.

Min varukorg

Stäng sidecart

Inga produkter i varukorgen

Personcentrerat bemötande

Personcentrerat bemötande

Provtagning på din vårdcentral

Provtagning på din vårdcentral

Stort nätverk av specialister

Stort nätverk av specialister